Ga direct naar Tekstgedeelte

Cookiebeleid

U logt in op een website en via een cookie herkent ons systeem uw browser. De pagina laadt vervolgens bij een volgend bezoek sneller in dan wanneer er geen cookie geplaatst zou zijn.
 

Derde partijen, zoals Google en Google Analytics, laten cookies in uw browser achter voor analytische en anonieme doeleinden.

Onze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Deze website weet niet wie u bent. U kunt op de website aangeven geen prijs te stellen op cookies.

Privacystatement

Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (“de vereniging”), statutair gevestigd te Rotterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40347601, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens waarover zij beschikt, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Verwerking persoonsgegevens

De vereniging verwerkt persoonsgegevens die leden aan de vereniging hebben verstrekt toen zij lid werden van de vereniging, zoals onder andere NAW gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de leden op de hoogte te houden van de dienstverlening en activiteiten van de vereniging. Verder worden de gegevens gebruikt om van tijd tot tijd bulletins, nieuwsbrieven en dergelijke aan de leden te sturen, per post of langs elektronische weg.

Rechtsgrond

De vereniging verwerkt de persoonsgegevens op basis van de toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Verwerkers

De vereniging kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van de vereniging persoonsgegevens verwerken, zoals voor het per post verzenden van bulletins en dergelijke. De vereniging sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Delen van gegevens en verwerking buiten de EER 

De vereniging deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dat voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

De vereniging zal de persoonsgegevens te allen tijde verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, en zal voorkomen dat de persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten de EER bevinden.

Bewaren van gegevens

De vereniging bewaart de persoonsgegevens zolang de betrokkene lid is van de vereniging. De financiële gegevens, waarin persoonsgegevens zijn opgenomen, worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van zeven jaren.

 

 

Service

9

 

Links: verenigingen van oud-werknemers, pensioenzaken en aanverwante instellingen

Indien u contact zoekt met verenigingen van oud-werknemers van de oorspronkelijke rederiijen die Nedlloyd hebben gevormd of met instellingen die voor u van zakelijke of persoonlijke interesse kunnen zijn volgen hierna de website adressen.

 Verenigingen van oud-werknemers / gepensioneerden van voorheen:

Pensioenzaken

Aanverwante instituten/organisaties/instellingen

Gearchiveerd

Vanaf deze pagina kunnen diverse documenten worden gedownload als PDF.

Documenten uit 2016 en ouder zijn tijdelijk niet te downloaden. Wilt u deze raadplegen, stuur dan een e-mail naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze excuses voor dit ongemak.

Statuten DNP

Informatiebulletins en Nieuwsbrieven vanaf 2016:

Informatiebulletins  Nieuwsbrieven 
   nr. 12 april 2020
nr. 67 zomer 2020  nr. 11B maart 2020
nr. 66 februari 2020  nr. 11A december 2019
nr. 65 december 2019
 nr. 11 november 2019
nr. 64 mei 2019 (jaarvergadering)  nr. 10 augustus 2019 
nr. 63 maart 2019  nr. 9 mei 2019
nr. 62 dec 2018  nr. 8 jan. 2019
nr. 61 mei 2018 (jaarvergadering)  nr. 7A oct 2018
nr. 60 februari 2018  nr. 7 april 2018
nr. 59 dec 2017  nr. 6  september 2017
nr. 58 mei 2017 (jaarvergadering)  nr. 5 april 2017
nr. 57 februari 2017  nr. 4 januari 2017
nr. 56 december 2016  nr. 3 november 2016
nr. 55 mei 2016  (jaarvergadering)  nr. 2 juli 2016
nr. 54 februari 2016  nr. 1 februari 2016
 

 

Informatiebulletins voor 2016:

nr. 53 december 2015
nr. 52 mei 2015 (jaarvergadering)
nr. 51 februari 2015
nr. 50 october 2014
nr. 49 april 2014 (jaarvergadering)
nr. 48 februari 2014
nr. 47 september 2013
nr. 46 april 2013 (jaarvergadering)
nr. 45 januari 2013
nr. 44 november 2012
nr. 43 april 2012 (jaarvergadering)
nr. 42. februari 2012
nr. 41. december 2011
nr. 40. april 2011 (jaarvergadering)
nr. 39. februari 2011

nr. 38.october 2010
nr. 37. mei 2010 (jaarvergadering)
nr. 36. november 2009
nr. 35. mei 2009 (jaarvergadering)
nr. 34. october 2008
nr. 33. april 2008 (jaarvergadering)
nr. 32. juni 2007
nr. 31. april 2007 (jaarvergadering)
nr. 30. december 2006
nr. 29. september 2006
nr. 28. april 2006 (jaarvergadering)
nr. 27. november 2005
nr. 26. mei 2005 (overname door Maersk)
nr. 25. april 2005 (jaarvergadering)

nr. 24. oktober 2004
nr. 23. april 2004 (jaarvergadering)
nr. 22. december 2003
nr. 21. april 2003 (jaarvergadering)

Protocol NPF-DNP

protocol october 2011

 

Zorgkosten

Impact kosten zorg & welzijn

 

raadpleging gepensioneerden in 2007

 

 

Pensioenfonds

3

De website van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is www.nedlloydpensioenfonds.nl.

 

Bestuur

Nedlloyd Pensioenfonds heeft een bestuur bestaande uit negen bestuursleden, waarvan zeven niet-uitvoerende bestuursleden en twee uitvoerende bestuursleden.

De niet-uitvoerende bestuursleden bestaan uit:

- een onafhankelijke voorzitter

- een lid die de werkgever(s) vertegenwoordigt

- twee leden die de werknemers vertegenwoordigen

- drie leden die de pensioengerechtigden en slapers vertegenwoordigen.

De uitvoerende bestuursleden bestaan uit de chief executive officer en de chief financial & risk officer van het pensioenfonds.

 

De leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment :

hans van meurs

de heer  Hans Meurs, herbenoemd per 1 jan 2019 als bestuurslid van het Pensioenfonds


   

de heer K. H. (Koen) Knapper, herbenoemd per 1 januari 2017

Per 1 juli 2020 zal het aantal bestuursleden namens gepensioneerden en slapers naar twee worden teruggebracht. Daarom zal in de vakature die in december 2019 is ontstaan door het overlijden van Ludo Jansen niet worden voorzien.


Verantwoordingsorgaan

Het Pensioenfonds heeft daarnaast een Verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vijf leden :

  • vier leden namens de gepensioneerden en de slapers
  • één lid namens de actieve deelnemers

De vier leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment : 

 

hm

de heer J.E. (Hans) Muis (secretaris van het Verantwoordingsorgaan), herbenoemd per 1 juli 2018

de heer H. (Han) van Manen, lid per 1 juli 2015

de heer H.G.A (Hennie) Rijntjes, lid per 1 juli 2016

generic

de heer R.E. (Ron) van Meurs, lid per 1 juli 2015Direktie en Staf

Het Pensioenfonds heeft een staf onder leiding van directeur F.T.E. (Frans) Dooren, die belast is met de dagelijkse leiding en uitvoering. Directie en staf zijn in dienst van de Stichting.

Op de pagina uitvoeringsorganisatie van de website van het Pensioenfonds staat meer informatie over de directie en de medewerkers.