Vereniging DNP

Activiteiten

DNP behartigt de belangen van haar leden door middel van een aantal activiteiten.

  1. DNP heeft periodiek overleg met het Bestuur van het Pensioenfonds. Het Bestuur beschouwt DNP als de vertegenwoordiger van de gepensioneerden en slapers. Daar kan DNP dus de stem van deze achterban laten horen.
  2. Daarnaast heeft DNP regelmatig overleg met de leden van het Bestuur en de leden van het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds, die door de gepensioneerden zijn gekozen. Op die manier kan DNP haar mening geven over onderwerpen, die spelen in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.
  3. DNP is de kweekvijver voor kandidaten voor het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan. Deze kandidaten bereiden zich voor op de verantwoordelijke taken in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan door een opleidingsprogramma te volgen, door zelfstudie en door actieve deelname aan het overleg.
  4. DNP is lid van de KG, de Koepel Gepensioneerden. Dit is een koepelorganisatie van vele DNP-achtige verenigingen, onder meer van Shell, Philips, Unilever, maar ook van ANWB, Vopak enzovoorts. De KG is op 1 januari 2020 ontstaan uit een fusie van de KNVG en de NVOG. DNP was lid van de KNVG. De KG doet lobbywerk in Den Haag, om de stem van de gepensioneerden te laten horen tussen het krachtige lobbygeluid van de werkgeversverenigingen en de vakbonden. Op dit moment is de KG indirect betrokken bij het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord. Voor meer informatie: www.koepelgepensioneerden.nl             
  5. Ten minste drie keer per jaar stelt DNP een InfoBulletin samen, dat per post verstuurd wordt naar alle leden. Het InfoBulletin bevat informatie over de vereniging en enkele artikelen die interessant zijn voor de leden.
  6. In maart van elk jaar organiseert DNP een Jaarvergadering voor haar leden. Het bestuur van DNP legt daar verantwoording af over haar activiteiten. Gastsprekers geven uitleg over de ontwikkeling van het Nedlloyd Pensioenfonds, het Verantwoordingsorgaan en de KG. Naar de Jaarvergadering komen steeds vele leden, dus het is vooral ook een gezellige reünie. Op 14 maart 2024 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het Wereldmuseum in Rotterdam hierover meer onder het tabblad ALV.