Vereniging DNP

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van DNP staat open voor :

  1. gepensioneerde werknemers, die een ouderdomspensioen of invaliditeitspensioen ontvangen van het Nedlloyd Pensioenfonds
  2. gewezen werknemers, die recht hebben op een uitgesteld pensioen van het Nedlloyd Pensioenfonds (de zogenaamde “slapers”)
  3. nabestaanden van de onder 1 en 2 genoemden, die een nabestaanden- of wezenpensioen ontvangen van het Nedlloyd Pensioenfonds (een minderjarige wordt als lid vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger). 

Lid worden

Om lid te worden kunt u zich electronisch aanmelden met het online aanmeldingsformulier.

Voor de betaling van de contributie geven wij de voorkeur aan automatische incasso. Download het incassoformulier en stuur dit ingevuld naar de penningmeester DNP, Haven 44, 2225 BV  Katwijk ZH. Als u zich opgeeft als nieuw lid sturen wij u een incassoformulier toe.

Het is ook mogelijk de contributie zelf over te maken. U ontvangt dan t.z.t. een betalingsverzoek.

Het aanmeldingsformulier kunt u ook printen en daarna invullen en opsturen naar :

 

ledenadministratie@deelnemersnpf.nl

Ledenadministratie DNP

Ter attentie van Bert Tibben,

Haven 44,

2225 BV Katwijk

Adreswijziging

Deze kunt u schriftelijk of per email doorgeven aan de Ledenadministratie ledenadministratie@deelnemersnpf.nl

Om privacy-redenen zijn de bestanden van DNP en van het Nedlloyd Pensioenfonds niet aan elkaar gekoppeld, dus u moet een adreswijziging apart aan DNP doorgeven.

Overlijden

Bent u een nabestaande van een overleden lid van DNP ? Dan verzoeken wij u het overlijden schriftelijk of per email door te geven aan onze Ledenadministratie ledenadministratie@deelnemersnpf.nl

Als u recht heeft op een nabestaanden- of wezenpensioen van het Nedlloyd Pensioenfonds, dan nodigen wij u graag uit om het lidmaatschap voort te zetten op uw naam. Ook dat kunt u aan de Ledenadministratie doorgeven.

Om privacy-redenen zijn de bestanden van DNP en van het Nedlloyd Pensioenfonds niet aan elkaar gekoppeld, dus u moet een overlijdensbericht apart aan DNP doorgeven.

Opzeggen van het lidmaatschap

Dit kunt u schriftelijk of per email doorgeven aan de Ledenadministratie ledenadministratie@deelnemersnpf.nl. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand, dus opzegging moet plaats vinden voor 1 december.

Contributie

De vereniging is voor haar financiële middelen grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de leden. Ieder lid is vrij zijn of haar contributie naar draagkracht te bepalen; als richtlijn noemen wij een bedrag van € 25,00. Wij hanteren een minimum contributie van € 17,50 per kalenderjaar. In het begin van elk jaar ontvangen alle leden een uitnodiging om de contributie te betalen. Wij geven de voorkeur aan elektronische betaling door middel van internetbankieren. In verband met de hoge kosten sturen we geen acceptgiro’s meer toe. Beschikt u niet over internetbankieren, dan verzoeken wij u een eigen overschrijvingsbiljet te gebruiken.

Betalen kan op onze bankrekening NL65 ABNA 0475 3771 84, ten name van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds te Rotterdam. De BIC code van de bank is ABNANL2A. Betaald u vanaf een niet-EUR bankrekening, geef dan aan: “alle kosten voor rekening van de opdrachtgever”. Als dit niet mogelijk is, vragen wij u er rekening mee te houden dat ons in dat geval € 9,00 transferprovisie in rekening wordt gebracht.

U wordt verzocht om bij betaling uw naam en postcode te vermelden, anders kan de ledenadministratie niet altijd zien wie er betaald heeft.