Pensioenfonds

De website van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is:

www.nedlloydpensioenfonds.nl

Bestuur

Nedlloyd Pensioenfonds heeft een bestuur bestaande uit negen bestuursleden, waarvan zeven niet-uitvoerende bestuursleden en twee uitvoerende bestuursleden.

De niet-uitvoerende bestuursleden bestaan uit:

– een onafhankelijke voorzitter

– een lid die de werkgever(s) vertegenwoordigt

– twee leden die de werknemers vertegenwoordigen

– twee leden die de pensioengerechtigden en slapers vertegenwoordigen.

De uitvoerende bestuursleden bestaan uit de chief executive officer en de chief financial & risk officer van het pensioenfonds.

De leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment :

pensioenfonds_hans_meurs

de heer Hans Meurs, herbenoemd per 1 jan 2019 als bestuurslid van het Pensioenfonds

pensioenfonds_koen_knapper

de heer K. H. (Koen) Knapper, herbenoemd per 1 januari 2017

Verantwoordingsorgaan

Het Pensioenfonds heeft daarnaast een Verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vijf leden :

– vier leden namens de gepensioneerden en de slapers

– één lid namens de actieve deelnemers

De vier leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment:

pensioenfonds_hans_muis

de heer J.E. (Hans) Muis (secretaris van het Verantwoordingsorgaan), herbenoemd per 1 juli 2018

pensioenfonds_han_van_manen

de heer H. (Han) van Manen, lid per 1 juli 2015

 

foto_Rob-Mars

de heer R.H. (Rob) Mars, lid per 1 juli 2020

pensioenfonds_ron_van_meurs

de heer R.E. (Ron) van Meurs, lid per 1 juli 2015

 

Directie en staf

Op de pagina uitvoeringsorganisatie van de website van het Pensioenfonds staat meer informatie over de directie en de medewerkers.

pensioenfonds_fte_frans_dooren

Het Pensioenfonds heeft een staf onder leiding van directeur F.T.E. (Frans) Dooren, die belast is met de dagelijkse leiding en uitvoering. Directie en staf zijn in dienst van de Stichting.