Vereniging DNP

Pensioenfonds

De website van de Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is:

www.nedlloydpensioenfonds.nl

Bestuur

Nedlloyd Pensioenfonds heeft een bestuur bestaande uit negen bestuursleden, waarvan zeven niet-uitvoerende bestuursleden en twee uitvoerende bestuursleden.

De niet-uitvoerende bestuursleden bestaan uit:

– een onafhankelijke voorzitter

– een lid die de werkgever(s) vertegenwoordigt

– twee leden die de werknemers vertegenwoordigen

– twee leden die de pensioengerechtigden en slapers vertegenwoordigen.

De uitvoerende bestuursleden bestaan uit de chief executive officer en de chief financial & risk officer van het pensioenfonds.

De leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment :

pensioenfonds_hans_meurs

de heer Hans Meurs, herbenoemd per 1 jan 2019 als bestuurslid van het Pensioenfonds

pensioenfonds_koen_knapper

de heer K. H. (Koen) Knapper, herbenoemd per 1 januari 2017

Verantwoordingsorgaan

Het Pensioenfonds heeft daarnaast een Verantwoordingsorgaan dat bestaat uit vijf leden :

– vier leden namens de gepensioneerden en de slapers

– één lid namens de actieve deelnemers

De vier leden namens de gepensioneerden en slapers zijn op dit moment:

pensioenfonds_hans_muis

de heer J.E. (Hans) Muis (secretaris van het Verantwoordingsorgaan), herbenoemd per 1 juli 2018

pensioenfonds_han_van_manen

de heer H. (Han) van Manen, lid per 1 juli 2015

 

foto_Rob-Mars

de heer R.H. (Rob) Mars, lid per 1 juli 2020

pensioenfonds_ron_van_meurs

de heer R.E. (Ron) van Meurs, lid per 1 juli 2015

 

Directie en staf

Op de pagina uitvoeringsorganisatie van de website van het Pensioenfonds staat meer informatie over de directie en de medewerkers.

pensioenfonds_fte_frans_dooren

Het Pensioenfonds heeft een staf onder leiding van uitvoerend bestuurslid/directeur F.T.E. (Frans) Dooren, die belast is met de dagelijkse leiding van het fonds. De medewerkers van het fonds zijn in dienst van de Stichting.