Vereniging DNP

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden en kandidaat-leden:

Daan Snaathorst

benoemd als bestuurslid in september 2022, als voorzitter maart 2023.

voorzitter@deelnemersnpf.nl

 

  Ton Zimmerman

benoemd in maart 2017 als bestuurslid, maart 2019 als secretaris

secretaris@deelnemersnpf.nl

Bert Tibben

benoemd in maart 2017 als bestuurslid, maart 2019 als penningmeester, penningmeester@deelnemersnpf.nl

en per maart 2024 belast met de ledenadministratie

ledenadministratie@deelnemersnpf.nl

 

Rob Mars

benoemd als bestuurslid in maart 2019

rob.mars@deelnemersnpf.nl

 

Cora Hoving-Wentzel

benoemd als bestuurslid in september 2022 

cora.hoving@deelnemersnpf.nl

 

Pieter Bloemendaal

benoemd als bestuurslid in september 2021

pieter.bloemendaal@deelnemersnpf.nl

Leonie Teunissen

benoemd als bestuurslid in september 2021

leonie.teunissen@deelnemersnpf.nl

  Ton Zimmerman

benoemd in maart 2017 als bestuurslid, maart 2019 als secretaris

secretaris@deelnemersnpf.nl

Bert Tibben

benoemd in maart 2017 als bestuurslid, maart 2019 als penningmeester, penningmeester@deelnemersnpf.nl

en per maart 2024 belast met de ledenadministratie

ledenadministratie@deelnemersnpf.nl

 

Het postadres van het secretariaat is:

Secretariaat DNP
Park Overwater 12
4335 BJ  Middelburg