Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden en kandidaat-leden:

Han van Manen

Voorzitter, benoemd in 2015, voorzitter@vereniging-dnp.nl

Hans Muis

herbenoemd als bestuurslid in 2018, hans@muisfamily.nl

Hennie Rijntjes

herbenoemd als bestuurslid in 2016, h.rijtnjes@vereniging-dnp.nl

foto_Rob-Mars
Rob Mars

benoemd als bestuurslid in maart 2019.

Bert Tibben

benoemd in maart 2017 als bestuurslid, maart 2019 als penningmeester, bert.tibben@vereniging-dnp.nl

Jos Lansbergen

benoemd als bestuurslid in maart 2019

foto_Zimmerman
Ton Zimmerman

benoemd in maart 2017 als bestuurslid, maart 2019 als secretaris,  secretaris@vereniging-dnp.nl

Jeanne Vermaat

benoemd in maart 2016, ledenadmin@vereniging-dnp.nl

 

Leonie Teunissen

kandidaat bestuurslid, leonie.teunissen@vereniging-dnp.nl

 
 

Pieter Bloemendaal

 

kandidaat bestuurslid, pmabloemendaal@gmail.com

Het postadres van het secretariaat is:

Secretariaat DNP
Park Overwater 12
4335 BJ  Middelburg