Vereniging DNP

Via onderstaande links kunt u de Nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden lezen. De Koepel Gepensioneerden treedt op als belangenbehartiger voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de terreinen van pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn 90 verenigingen van gepensioneerden, ouderverenigingen en ouderenorganisaties.

Nieuwsbrief 18