Vereniging DNP

Welkom op de website van de Vereniging van Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

DNP behartigt de belangen van de deelnemers van het Nedlloyd Pensioenfonds, in het bijzonder die van de gepensioneerden en de slapers, en hun nabestaanden.

DNP behartigt die belangen door :

  • overleg met leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds
  • het stellen van kandidaten voor dat Bestuur en het Verantwoordingsorgaan
  • deelname in de koepelorganisatie KG (Koepel Gepensioneerden)
  • de uitgave van het InfoBulletin en
  • de organisatie van de Jaarvergadering in Utrecht.

Het lidmaatschap van DNP staat open voor alle gepensioneerden, slapers en hun nabestaanden, als zij deelnemer zijn van het Nedlloyd Pensioenfonds. Ook de actieve deelnemers van het Pensioenfonds zijn van harte welkom.

Op donderdag 14 maart 2024 is  de Algemene Ledenvergadering gehouden in het Wereldmuseum in Rotterdam. Meer informatie onder het tabblad ALV. Voor details zie info-bulletin 78 en Info-bulletin 79

Woensdag 15 maart 2023 was de Algemene Ledenvergadering in de Jaarbeurs in Utrecht. In info-bulletin 77 zijn verslagen van deze ALV, en van de na de ALV gehouden presentaties opgenomen. Uitgebreide verslagen van de presentaties van Frans Dooren en John Kerstens zijn via deze links te lezen: Frans DoorenJohn Kerstens.

 

Inhoud: