Welkom op de website van de Vereniging van Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds

DNP behartigt de belangen van de deelnemers van het Nedlloyd Pensioenfonds, in het bijzonder die van de gepensioneerden en de slapers, en hun nabestaanden.

DNP behartigt die belangen door :

  • overleg met leden van het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds
  • het stellen van kandidaten voor dat Bestuur en het Verantwoordingsorgaan
  • deelname in de koepelorganisatie KG (Koepel Gepensioneerden)
  • de uitgave van het InfoBulletin en
  • de organisatie van de Jaarvergadering in Utrecht.

Het lidmaatschap van DNP staat open voor alle gepensioneerden, slapers en hun nabestaanden, als zij deelnemer zijn van het Nedlloyd Pensioenfonds. Ook de actieve deelnemers van het Pensioenfonds zijn van harte welkom.

Op woensdag 16 maart 2022 is de Algemene Ledenvergadering van de vereniging online gehouden via Zoom. Een registratie van deze vergadering kunt u terugkijken door hier te klikken.

Op donderdag 8 september 2022 is een ledenbijeenkomst georganiseerd in het Maritiem Museum te Rotterdam. Naast enkele huishoudelijke zaken en presentaties droeg het grootste deel van deze dag een reünie karakter. Begin december verschijnt infobulletin 75, waarin een verslag van deze dag te vinden zal zijn.

Inhoud: