Vereniging DNP

Op 14 maart hebben 114 leden van de DNP Vereniging deelgenomen aan Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds. De locatie was het prachtige Wereldmuseum aan de Willemskade in Rotterdam. Het museum is fraai gelegen en voor velen een vertrouwde omgeving in het Scheepvaartkwartier. In de ochtend konden de deelnemers de collectie van het Wereldmuseum bezoeken. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt. Hierna kon men aanschuiven aan de inlooplunch in de prachtige Balzaal van het museum.

Na de lunch vond het officiële gedeelte plaats, te beginnen met de ALV.  Daan Snaathorst, de voorzitter, opende de vergadering. Het jaarverslag, de notulen van de ALV van 15 maart 2023 en de mutaties in het bestuur kwamen aan bod. Daarna nam Bert Tibben, penningmeester, het woord en leidde de deelnemers door het financieel verslag over 2023 en de begroting voor 2024. Tevens werd de vaststelling van de contributiebijdrage voor 2025 besproken, hetgeen tussen bestuur en aanwezige leden de nodige discussie heeft opgeleverd.

Daaropvolgend heeft Jacco Heemskerk, onafhankelijk voorzitter van het Nedlloyd Pensioenfonds een presentatie gegeven, waarbij hij tevens een tweetal gedichten heeft voorgedragen.

Na de break kwam Randy Caenen, uitvoerend bestuurder van het Nedlloyd Pensioenfonds, aan het woord. Randy heeft de deelnemers geïnformeerd over de resultaten en ontwikkelingen van het fonds in het afgelopen jaar.

En als hekkensluiter heeft Hans Muis de deelnemers deelgenoot gemaakt van de ontwikkelingen binnen het Verantwoordingsorgaan en de vrijdagse voetbalwedstrijden op de Parklaan in Rotterdam.

Hierna werden de deelnemers uitgenodigd voor de borrel met hapjes en was het goed om met oude bekenden en oud-collega’s verhalen uit te wisselen.

Al met al was het een zeer geslaagde dag op en prachtige locatie.

De powerpoint presentaties van Daan Snaathorst, Jacco Heemskerk, Randy Caenen en Hans Muis via deze link ALV 2024 Presentatie

De verslagen van de presentaties van respectievelijk de DNP Voorzitter Daan Snaathorst, via deze link Speech  voorzitter ALV DNP 14 maart 2024 de Secretaris van het VO Hans Muis via deze link VO verslag DNP ALV 14-3-2024  uitvoerend bestuurder van het NPF Randy Caenen via deze link Verslag presentatie Randy Caenen van de onafhankelijk voorzitter van het NPF Jacco Heemskerk via deze link Verslag presentatie van Jacco Heemskerk

Een uitgebreid verslag van de ALV, opgemaakt door de secretaris via deze link Verslag jaarvergadering 2024

Onderstaand een sfeerimpressie van deze bijzondere dag.