Ga direct naar Tekstgedeelte

Lidmaatschap

nedlloyd road cargo

 

Het lidmaatschap van DNP staat open voor :

  1. gepensioneerde werknemers, die een ouderdomspensioen of invaliditeitspensioen ontvangen van het Nedlloyd Pensioenfonds
  2. gewezen werknemers, die recht hebben op een uitgesteld pensioen van het Nedlloyd Pensioenfonds (de zogenaamde “slapers”)
  3. nabestaanden van de onder 1 en 2 genoemden, die een nabestaanden- of wezenpensioen ontvangen van het Nedlloyd Pensioenfonds (een minderjarige wordt als lid vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger).
  4. Ook (oud-) collega's die geen deelnemer zijn in het Nedlloyd Pensioenfonds zijn van harte welkom als "aspirant-lid" 

 

Aspirantleden

DNP kent ook aspirantleden. Werknemers in actieve dienst van een werkgever, die aangesloten is bij het Nedlloyd Pensioenfonds, kunnen aspirantlid worden als zij pensioenrechten opbouwen bij het Nedlloyd Pensioenfonds. Aspirantleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, behalve het stemrecht. Deze werknemers hebben namelijk al zeggenschap via hun eigen vertegenwoordigers in het Bestuur en het Verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd Pensioenfonds.Lid worden

Om lid te worden kunt u zich electronisch aanmelden met het online aanmeldingsformulier.

Dit formulier printen kunt u ook printen en daarna invullen en opsturen naar :

vermaatLedenadministratie DNP
Ter attentie van mevrouw J. Vermaat
Boompjes 643
3011 XZ Rotterdam.

 


Adreswijziging

Deze kunt u schriftelijk of per email doorgeven aan de Ledenadministratie (email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Om privacy-redenen zijn de bestanden van DNP en van het Nedlloyd Pensioenfonds niet aan elkaar gekoppeld, dus u moet een adreswijziging apart aan DNP doorgeven.


Overlijden

Bent u een nabestaande van een overleden lid van DNP ? Dan verzoeken wij u het overlijden schriftelijk of per email door te geven aan onze Ledenadministratie (email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Als u recht heeft op een nabestaanden- of wezenpensioen van het Nedlloyd Pensioenfonds, dan nodigen wij u graag uit om het lidmaatschap voort te zetten op uw naam. Ook dat kunt u aan de Ledenadministratie doorgeven.

Om privacy-redenen zijn de bestanden van DNP en van het Nedlloyd Pensioenfonds niet aan elkaar gekoppeld, dus u moet een overlijdensbericht apart aan DNP doorgeven.


Opzegging van het lidmaatschap

Dit kunt u schriftelijk of per email doorgeven aan de Ledenadministratie (email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand, dus opzegging moet plaats vinden voor 1 december.


Contributie

De vereniging is voor haar financiële middelen grotendeels afhankelijk van de bijdragen van de leden. Ieder lid is vrij zijn of haar contributie naar draagkracht te bepalen; als richtlijn noemen wij een bedrag van € 25,00. Wij hanteren een minimum contributie van € 17,50 per kalenderjaar. In het begin van elk jaar ontvangen alle leden een uitnodiging om de contributie te betalen. Dit kan per acceptgiro, maar bij voorkeur electronisch (internet bankieren).

Electronisch betalen kan op ABN AMRO bankrekening, ten name van Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds Rotterdam. (De BIC code is ABNANL2A. Het IBAN nummer is NL65 ABNA 0475 3771 84.)

U wordt verzocht om onder het betalingskenmerk uw naam en postcode te vermelden, anders kan de penningmeester niet altijd zien wie er betaald heeft.